Общи условия:

Свали/Преглед: EULA-FlashNet-2019.pdf

Технически характеристики и спецификация на типовете интерфейси за достъп към електронна съобщителна мрежа на ФЛАШНЕТ ЕООД:

Свали/Преглед: Типове-инерфейси-за-достъп.pdf

УДОСТОВЕРЕНИЕ от КРС

Свали/Преглед: KRS.pdf

Условия за достъп до отворен интернет

Свали/Преглед: Условия-за-достъп-до-отворен-инернет.pdf