• ФЛАШНЕТ ООД
  гр.Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №69В, ет. 2 (административен адрес)
  с. Белащица, ул. "Пейо Яворов" №18 (офис)

   
 • Телефони
  +359 896 687 811 - Заявки, техническа поддръжка и проблеми.
  +359 897 847 987 - Компютърна поддръжка.

   
 • Електронна поща
  e-mail: support@flashnet.bg