• ФЛАШНЕТ ООД
    гр.Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза No 69В, ет. 2


     
  • +359 896 687 811 - за заявки и при проблеми.
  • +359 899 985 805 - Техническа поддръжка.
  • +359 898 672 624 - Техническа поддръжка.
  • +359 897 847 987 - Компютърна поддръжка.


  •  
  • e-mail: support@flashnet.bg